دبیرستان آرمان امیرکبیر

این تعلیم و تعلم است که فرهنگ جامعه را رشد می دهد و انسانها را به سوی کمال رهنمون می سازد

نفرات برتر 1400 آموزشگاه

  1. پایه دهم
  2. پایه یازدهم
  3. پایه دوازدهم

جوایز

آدرس...

0000000000

0000000000

0000000000
دانش آموزان برتر نیم ترم اول 1400
Top