تاریخچه و سابقه

تاریخچه و سابقه

تاریخچه

دبیرستان امیرکبیر در سال 1380 با همکاری و همراهی آقایان بابائی ، حاتمی و مهندس خوشاب تاسیس گردید در سال 1396 نام دبیرستان به نام آرمان امیرکبیر تغییر یافت و مهندس حمیدرضا خوشاب به عنوان مدیر و موسس فعالیت داشته اند . در طی حدود دو دهه و نیم تعداد قابل توجهی فارغ التحصیل در رشته های ممتاز گروه علوم تجربی و ریاضی فیزیک داشته اند و می توان به درستی ادعا نمود که تعداد فارغ التحصیلان رشته های پزشکی این واحد آموزشی از همه مدارس مشابه بیشتر می باشد . هر ساله از بین دانش آموزان تعدادی در رشته های ممتاز و دانشگاه های برتر کشور قبول می شوند .  از مهم ترین دلایل موفقیت این واحد آموزشی همکاری با همکا ...
امتیاز دهید

نظرات و پیشنهادات

Top