کادر مدرسه

کادر مدرسه

modiryat

مهندس حمیدرضا خوشاب  موسس و مدیر دبیرستان فرهاد صفری مدیر گروه ریاضی  و معاون آموزشی دکتر محمد دیهیمی مدیر گروه علوم تجربی و معاون کریم کاکاوند معاون اجرایی دبیران  ریاضی ( علی پورآزاد / اکبر رضائی پور / اسلام جوکار ) دبیران فیزیک ( مهندس خوشاب / فرهاد صفری / عباس جمالی ) دبیران شیمی ( جلال حسینعلی / اکبر قهرمانخانی ) دبیران زیست شناسی  و زمین شناسی ( دکتر محمد دیهیمی / دکتر شریق رحمانی ) دبیران دینی و عربی ( محمود میرزائی / داود قاسمپور / عبداله اخلاصی ) دبیر ادبیات فارسی ( محمد کریمی ) دبیران زبان خارجه ( محمد سعیدی / مجید حسنی ) دبیر تاریخ و جغرافیا ( احمد قربانی ) ...
امتیاز دهید

نظرات و پیشنهادات

Top